Oddlužení s námi

Chcete se zbavit svých dluhů a oddlužení fyzické osoby je tou cestou, kterou se chcete vydat? Rozhodně správná volba. Prvním krokem v případě jednotlivců, ale i při oddlužení manželů je správně sepsaná žádost, která je odevzdána na příslušném soudu. Co by měla obsahovat? Podívejme se.

Žádost o oddlužení musí identifikovat vás i vaše dluhy

Prvním krokem je vyplnění všech informací, které se týkají vás samotných. Jsou to hlavně vaše identifikační údaje, které soudu jasně řeknou, kdo si o oddlužení žádá. Kromě těchto informací je třeba také detailně popsat naše dluhy. Tedy to, zda půjde o oddlužení nemovitosti či jenom naší osoby. Roli hraje to, kolik dluhů máme, jak jsou velké, stejně jako to, zda nevznikly třeba naším úmyslným jednáním. V tomto případě žádost rozhodně nebude schválena.

U žádosti o oddlužení fyzické osoby nezapomínejte na váš příjem

I ten je rozhodující, jelikož na jeho základě může být žádost schválena, nebo zamítnuta. Pokud jste zaměstnanci, uvádíte a dokládáte jak příjem z minulých let, tak i příjem současný, stejně jako ten, který na následující období plánujete. Příjem musíte dokládat i v případě oddlužení OSVČ. Bez toho se dnes také neobejdete. Nejčastěji přijímá soud rozhodující o oddlužení fyzické osoby daňová přiznání daných žadatelů, kteří nejsou zaměstnaní, ale mají živnostenské oprávnění.

Přidejte i návrh řešení svých dluhů

Klíčovou formou je splátkový kalendář. Jeho návrh vám pomůžeme připravit, a to pomocí nástroje, kterým je oddlužení kalkulačka. Ten by se měl stát nedílnou součástí každé žádosti. Důležité je přidat také soupis našeho majetku, včetně jeho hodnoty. Nejenom u oddlužení nemovitosti, ale i v řadě dalších případů může dojít k tomu, že své dluhy hradíme i penězi, které získáme právě jeho soukromým prodejem. Ten je plně v našich rukou, díky čemuž se není nutné obávat případného zabavování.